Proiect de hotărăre privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024.

Proiect de hotărăre privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024.

ANUNŢ

Primăria orașului Târgu Ocna a publicat, conform procedurii de transparenţă decizională,  Proiect de hotărăre privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024.

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea  valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi scutirile, respectiv amenzile aplicabile în oraşul Târgu Ocna începand cu anul 2024.

Potrivit art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. În scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.

            În baza prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are competenţa să stabilească indexarea impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor art.491 alin.1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

            Potrivit site-ului oficial al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflaţiei pentru anul 2022 este de 13.8%.

Proiectul de hotărâre și documentaţia aferentă le puteți accesa pe site-ul instituției : www.orasul-targuocna.ro.