UAT COMUNA ZEMEȘ, titular al proiectului ,, Construire Escapada Zemeș Parc

anunt, proiect, uat zemes

UAT COMUNA ZEMEȘ, titular al proiectului ,, Construire Escapada Zemeș Parc

 
 
 

 

  • ANUNȚ DE MEDIU - UAT COMUNA ZEMEȘ, titular al proiectului ,, Construire Escapada Zemeș Parc ", propus a se realiza în județul Bacău, comuna Zemeș, sat Bolătău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru  Protecția  Mediului  Bacău, din Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.