DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BÂRSĂNEȘTI

DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BÂRSĂNEȘTI

Translator
 
 
 
 

 

16/11/2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT BÂRSĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

 

Numele proiectului de investiție: „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BÂRSĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

 

Contract de finanțare: 510DOT ⁄ 2023

Durata proiectului: 18 luni

Data de începere: 03.08.2023

Data finalizării: 31.12.2024

 

Obiectivele generale urmărite: Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT BÂRSĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specfice urmărite:

1. asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente TIC;

2. îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziționare de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile şi interesele fiecăruia. 16 săli de clasă, 1 laborator IT și 1 laborator de știinte (multidisciplinare) vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice;

3. se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect;

4. dotarea unui laborator de științe (multidisciplinare) cu dotări specifice astfel încât să se asigure un act educațional modern și aplicat.

 

Valoare totală proiect: 864.317,23 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR:  725.390,00 lei

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile :137.824,10 lei

 

Date de contact:

Persoană de contact: Gelu BOTEZATU

Telefon: 0234334000/0746290213

Email: contact@comunabirsanesti.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/