ANUNT Primaria Orasului Targu Ocna

ANUNT Primaria Orasului Targu Ocna

Primăria orașului Târgu Ocna a publicat, conform procedurii de transparenţă decizională „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului la  nivelul orașului Târgu Ocna, jud. Bacău”;

Paragraf descriptiv: Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru organizarea şi desfăşurarea procesului  de informare şi consultare a publicului în procedura de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de urbanism.

 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor documentatiilor de urbanism, indiferent de iniţiator (persoană fizică, juridică, instituţie publică, organizaţie, asociaţie sau fundaţie) sau de scopul pentru care acestea sunt iniţiate.

Documentaţiilor de urbanism aflate în curs de elaborare şi avizare li se aplică prevederile prezentului regulament de la etapa în care se află acestea la data aprobării regulamentului.

Documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului care vor fi supuse informării şi consultării populaţiei potrivit prezentului regulament sunt:

  • Planul Urbanistic General al orașului Târgu Ocna
  • Planuri Urbanistice Zonale a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul     administrativ al orașului Târgu Ocna ;
  • Planuri Urbanistice de Detaliu a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al orașului Târgu Ocna ;

Proiectul de hotărâre şi documentaţia aferentă le puteţi accesa pe  site-ul  instituţiei : www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » ;

          PRIMARUL  ORASULUI TÂRGU OCNA

                                             Cristian-Aurelian CIUBOTARU