ANUNT proiect de hotarare Strategia de dezvoltare a orasului Targu Ocna, jud. Bacau pentru perioada 2021 – 2027-versiune actualizata 2023

ANUNT proiect de hotarare Strategia de dezvoltare a orasului Targu Ocna, jud. Bacau pentru perioada 2021 – 2027-versiune actualizata 2023

     Primăria orașului Târgu Ocna a publicat, conform procedurii de transparenţă decizională, Proiectul de hotărăre Strategia de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna, jud. Bacau pentru perioada 2021 – 2027-versiune actualizata 2023.                                            
      Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027, pentru a fi în corelație cu Programul regional aprobat de Comisia Europeană în anul 2022.
    Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna asigură cadrul strategic și reprezintă instrumentul prin care localitatea, plecând de la analiza socio-economică și având drept cadru direcțiile strategice, obiectivele specifice, măsurile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul turistic, economic și social, încadrându-se în același timp în cele mai importante documente programatice de la nivel județean, regional și național aferente perioadei de programare .
     Proiectul de hotărâre și documentaţia aferentă le puteți accesa pe site-ul instituției : www.orasul-targuocna.ro.

PRIMARUL  ORASULUI TÂRGU OCNA
   Cristian-Aurelian CIUBOTARU