Comunicat de presa Slanic Moldova

Lansarea proiectului ,, Implementare de măsuri active de conservarea biodiversității în baza Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0230 Slănic” cod SMIS 2014+ 155594

Comunicat de presa Slanic Moldova
Comunicat de presa Slanic Moldova

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de Beneficiar al finanțării și lider în cadrul parteneriatului cu Orașul Slănic Moldova, anunţă semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu nr. 2270 / 13.07.2023 pentru proiectul cu titlul ,,Implementare de măsuri active de conservarea biodiversității în baza Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0230 Slănic, cod SMIS 2014+ 155594 care va primi asistență financiară nerambursabilă din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, axa prioritară 4, Obiectiv Specific 4.1 Cresterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.945.181,09lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 3.353.403,94lei.

 

Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversității în situl de interes comunitar ROSCI0230 Slanic prin implementarea planului de management al sitului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, sunt:

 1. Implementarea unui set de 5 masuri active de conservare pentru habitate si specii de interes comunitar si conservativ din cadrul ROSCI 0230 Slanic, care va avea ca rezultate:

 

 • Maxim 150 zone umede nou create pentru amfibieni pe o suprafață de aprox. 101 ha
 • 22 zone umede adâncite/reprofilate (dupa caz) pentru amfibieni pe o suprafață de aprox. 0,1215 ha
 • 100 refugii, hibernacule sau spații pentru estivare, pentru amfibieni si reptile pe o suprafață de aprox. 200 ha
 • 24 km marcaj - limita ariei naturale protejate, inclusiv 6 panouri de limita
 • Habitate cu specia Saxifraga cymbalaria protejate pe o suprafață de 3,2 ha
 • aprox. 0,375 ha suprafață cu 30 de arbori remarcabili marcati si 1 baza de date cu amplasamentele arborilor remarcabili
 • 5 rapoarte de monitorizare elaborate pentru fiecare masura de conservare activa aplicata

 

 1. Implementarea unui set de 3 măsuri complementare, care să permită forme de creștere a gradului de conștientizare cu privire la starea de conservare a sitului Natura 2000 ROSCI 0230 Slănic, concretizate în:

 

 • 1 traseu tematic de-a lungul pârâului Pufu, realizat și marcat, în lungime de aprox. 3,5 km și 12 panouri montate pe traseu,
 • 1 traseu tematic în zona drumului national - Venus – Cascadă, în lungime totală de 1000 m,
 • 8 protocoale de monitorizare completate pentru 5 specii si 3 habitate de interes comunitar.

 

 1. Campanie de educație și conștientizare pentru locuitorii și vizitatorii zonei turistice Slănic-Moldova, cu privire la conservarea și îmbunătățirea stării de conservare a sitului Natura 2000 ROSCI 0230, care va avea ca rezultate:

 

  • 1 film documentar de max. 30 minute
  • 1 campanie de consultare si constientizare a publicului larg.

 

Proiectul se va implementa în perioada iulie 2023 - decembrie 2023.

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect se pot obţine de la:

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Str. Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Municipiul Bucuresti, de la dna. Ana Maria Potra, Manager de proiect, tel. 021 3058390, email: proiecte@ananp.gov.ro
 • Orașul Slănic Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, Oras Slanic Moldova, dl. Alexandru Catană, Responsabil proiect, tel. 0234348119, email: primaria@primariaslanicmoldova.ro

 

 

PRIMAR,

BACIU GHEORGHE

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020