Comunicat de presa Slanic Moldova

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA, JUD. BACĂU”

Comunicat de presa Slanic Moldova

În data de 11 August 2023,  a intrat în vigoare contractul de finanțare cu nr. 1130DOT ⁄ 2023 în cadrul PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA, JUD. BACĂU” semnat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  și U.A.T ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA.

Obiectivele proiectului sunt :

Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnologice digitale pentru unităţile de invatamant;

Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare;

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.383.179,92,finanțare nerambursabilă acordată de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării in numele si pentru Ministerul Educației;

Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni, de la data semnării Contractului de finanțare.

Proiectul este identificat cu codul F-PNRR-Dotari-2023-4959.

Realizarea obiectivului de investiții „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA, JUD. BACĂU” va asigura modernizarea unităţilor de învăţământ prin dotarea cu infrastructură IT, mobilier, dar şi materiale didactice care vor avea un efect pozitiv asupra cadrelor didactice creându-se astfel condiţii optime pentru procesul educaţional, un mediu de lucru adecvat cu resurse didactice care vor îmbunătăţi calitatea actului de predare-învăţare;

Beneficiarul proiectului este: UAT ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA, cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr 4, Slănic Moldova, jud. Bacău, tel 0234/348119; fax:0234/348829, e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

PRIMAR,

                                                                            BACIU GHEORGHE