“REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTERGRAT ÎN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA”

 “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTERGRAT ÎN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA”

Translator
 
 
 
 

 

Comunicat de presă

 “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTERGRAT ÎN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA”

 

În data de 29 Decembrie 2023,  a intrat în vigoare contractul de finanțare cu nr 1045/16/cci/12 din 29.12.2023  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12 – – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, cu titlul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTERGRAT ÎN ORAȘUL SLĂNIC - MOLDOVA”, semnat între MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DENUMIT ÎN CONTINUARE M.S., ÎN CALITATE DE COORDONATOR DE REFORME ȘI INVESTIȚII PENTRU PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și U.A.T ORAȘ SLĂNIC - MOLDOVA.

Obiectivele proiectului sunt :

-  Înființarea unui centru comunitar integrat  la nivelul localității Slănic - Moldova,

- Creșterea gradului de acces al persoanelor vulnerabile la  infrastructurii de sănătate la nivelul localității,

- Reducerea riscului și  a disconfortului creat de lipsa accesului la o infrastructură pentru sănătate,

- Creșterea gradului de satisfacție și sănătate al persoanelor vulnerabile și locuitorilor din localitatea Slănic -  Moldova.

 

- Valoarea totală a proiectului este de 832,049.30 lei, finanțare nerambursabilă acordată de către Ministerul Sănătății denumit în continuare M.S., în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

 

- Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni, de la data semnării Contractului de finanțare.

 

Proiectul este identificat cu codul 1045/16/cci/12.

 

Realizarea obiectivului de investiții  “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTERGRAT ÎN ORAȘUL SLĂNIC - MOLDOVA”, JUDETUL BACAU va asigura posibilitatea  locuitorilor din Slănic Moldova, de a beneficia servicii comunitare integrate și de potențialul balneoclimateric al stațiunii Slănic - Moldova, în contextul dezvoltării unei culturii sănătoase iar la nivelul persoanelor marginalizate/vulnerabile de a crea posibilitatea satisfacerii cerințelor de bază de sănătate.

Beneficiarul proiectului este: UAT ORAȘ SLĂNIC - MOLDOVA, cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr 4, Slănic - Moldova, jud. Bacău, tel 0234/348119; fax:0234/348829, e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro

 

PRIMAR,

BACIU GHEORGHE