ANUNT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Orasului Targu Ocna

ANUNT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Orasului Targu Ocna

Primăria orașului Târgu Ocna a publicat, conform procedurii de transparenţă decizională  ”Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna”;

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna. Ȋn baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de către autoritatea deliberativă se asigură funcţionarea şi dezvoltarea localităţii prin susţinerea proiectelor aflate în lista de investiţtii.

Proiectul de hotărâre și documentaţia aferentă le puteți accesa pe site-ul instituției : www.orasul-targuocna.ro.

 

          PRIMARUL  ORAȘULUI TÂRGU OCNA

                                        Cristian-Aurelian CIUBOTARU