ANUNT

ANUNT

Astăzi 20.12.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”. 

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune schimbarea denumirii strazii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”, situată în Târgu Ocna, Cartier Poieni, județul Bacău, argumentat de către iniţiator prin faptul că această cale de acces duce spre locul în care Regina Maria împreună cu reprezentanţi ai Casei Regale, oşteni şi locuitori ai oraşului s-au întâlnit pentru a comemora ostaşii căzuţi în luptele de pe Muntele Cireşoaia.

Potrivit prevederilor OG nr.62/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană.

Proiectul de hotărâre şi documentaţia aferentă le puteţi accesa pe site-ul instituţiei: www.oraşul–targuocna.ro

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA

Cristian-Aurelian CIUBOTARU